تماس با ماپیامی برای ما بفرست

اطلاعات تماس

دانشکده فنی و حرفه ای سما یزد
یزد، بلوار پرفسور حسابی
دانشگاه آزاد یزد،ساختمان سما

03531872684

03531872684

09131532351