معرفی رشته

مقدمه:

از ابعاد بسیار مهم موسسات دولتی، بخش انتفاعی و غیرانتفاعی و بنگاه های اقتصادی در فعالیت های خدماتی، بازرگانی و تولیدی، بعد اقتصادی و مالی آنها قلمداد می شود که امروزه صاحبان سرمایه و مدیران اجرایی به منظور به حداکثر بهره برداری از منابع موجود نیازمند افراد تحصیل کرده در رشته های مرتبط با حسابداری در گرایشهای مختلف می باشند که بتوانند بعد اقتصادی و مالی موسسات را هدایت نموده و پاسخگوی منطقی برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باشند. جهت تقویت این بعد اصولی، تدوین راهکار مناسب برای تربیت نیروی انسانی با اطلاعات لازم و کافی و علمی و تخصصی در امور مالی و حسابداری مورد نیاز است.

تعریف و هدف:

هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری، با سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های اقتصادی (خدماتی، بازرگانی و تولیدی) و موسسات دولتی و غیرانتفایی آشنا شوند. همچنین توانایی لازم در تصمیم گیریهای صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری مؤثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکتها و موسسات دولتی ایفای نقش نمایند.

ضرورت و اهمیت:

در یک بررسب کلی کمبود نیروی انسانی متخصص در این بخش کاملاً مشهود می باشد و عدم اطلاعات لازم و کافی کارکنان مالی و حسابداری و از طرفی تغییرات سریع در جوامع امروزی و نگرش های جدید به اقتصاد و تجارت، حسابداری و علوم مالی را که زبان گویای امور تجاری می باشد بسیار پیچیده کرده است. لذا تدوین این برنامه برای رفع این مشکل یک ضرورت انکار ناپذیر است.

قابلیت ها و مهارتهای مشترک فارغ التحصیلان:

الف-گزارش نویسی و مستند سازی

ب-ارائه گزارش نتایج کار وجریان فعالیت ها( presentation )

پ-انجام کار گروهی

ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ث- بهره گیری از رایانه

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ- سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها

ح- خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ-ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی

د-رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی

ذ-اجرای الزامات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست (HSE)

ر-تفکر نقادانه و اقتضایی

ز-خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و مهارتهای حرفه ای فارغ التحصیلان:

فارغ التحصیلان این دوره دارای قابلیت ها و توانایی هایی به شرح زیر می باشد:

بکارگیری اصول حسابداری و توانایی انجام عملیات اولیه حسابداری و اصول علم اقتصاد
شناخت با حسابداری مالی، شامل حسابداری شرکت ها و خدمات عمومی
شناخت کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری صنعتی
آشنایی با حسابداری مقدماتی، حسابداری صنعتی مقدماتی و سیستم های مالی حسابداری
شناخت اصول تنظیم و کنترل بودجه و قوانین مالی حاکم بر کشور
آشنایی با سیستم حسابداری موسسات دولتی و غیرانتفاعی
چگونگی خرج در سازمان های دولتی و عمومی کشور

مشاغل قابل احراز:

کمک کارشناس حسابداری
کاردان مسئول دایره حسابداری
کاردان مسئول هزینه ها و وصول درآمدها
کاردان مسئول حسابداری حساب های دولتی
کمک کارشناس دریافت و پرداخت
کاردان امور مالی سازمان های دولتی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو: (رشته تحصیلی دیپلم-گواهی سلامت...)

1-داشتن دیپلم برای متقاضیان این دوره ها الزامی است

2-دارندگان تجربه در اولویت می باشند

3-دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی

طول و ساختار دوره:

دوره کاردانی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و توانمندی های مشترک و حرفه ای به 2 بخش «آموزش در مرکز مجری» و «آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموع ساعات آن 1750 تا 2100 ساعت می باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری:

بخش آموزش در مرکز مجری شامل 63 تا 67 واحد، معادل 1250 تا 1550 ساعت است.

هر واحد نظری معادل 16 ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل 48 ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب 48 و 64 ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار:

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و 2 درس کارورزی در مجموع به میزان 5 واحد، معادل 512 ساعت است. هر واحد کاربینی معادل 32 ساعت و هر واحد کارورزی معادل 120 ساعت می باشد.